מדיניות אחריות ופרטיות

 1. ההצטרפות והרישום לאתר החברה ומסירת פרטי קשר ופרטי חיוב כספי נעשים אך ורק על פי שיקול דעתה של הלקוחה, מרצונה והסכמתה.
 2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר לה ע"י הלקוחה ללא הרשאתה אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.
 3. הנהלת האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שייגרם לגולשת או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה. לרבות הפסד הכנסה ומניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה.
 4. טעות מילולית בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.
 5. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה המוצגת באתר לבין המוצרים בפועל.
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון: תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות מחשב או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. רישומי מחשב האתר בדבר פעולות המתבצעות בו יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעילות.
 8. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני סחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת הנהלת האתר, בכתב ומראש.
 9. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
 10. הנהלת האתר/ החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות אל שרות לקוחות החברה בטלפון: 03-6888808 או במייל: Office@Mausner.co.il ואלו יטפלו בפנייה בהקדם.
 11. חברת מאוזנר נוקטת באמצעי זהירות רבים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ועל פרטיו האישיים של המשתמש, אשר נשמרים במאגר המידע הפרטי של חברת מאוזנר, אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה.
 12. להסרה ממאגר הלקוחות יש לפנות בכתב לשרות הלקוחות של חברת מאוזנר במייל: Office@Mausner.co.il או בטלפון: 03-6888808. תהליך ההסרה יבוצע עד 14 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.
 13. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין